hekim haklari derneği
hekimhaklari facebook
hekimhaklari facebook
KURUMSAL - TÜZÜK
TÜZÜK

TÜZÜK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1 –Derneğin Adı: Hekim Hakları Derneği (HHD)

Merkez

Madde 2 - Derneğin merkezi İstanbul'da olup Genel Kurulca gerek görülmesi halinde ülke genelinde şube ve temsilcilik açar, belli bir amaç için geçici platformlar oluşturur veya platformlarda yer alır.

            

 Derneğin adresi İSTANBUL olup, dernek adresi değişikliği Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Adres değiştiği takdirde takip eden ilk genel kurulun bilgisine sunulur.

Amaç ve Hizmet Konuları

Madde 3 - Derneğin amacı;

3.1) Hekimleri koruyucu ve çalışma düzenlerini geliştirici her türlü bina ve tesislerin kurulması, hekim hakları alanında bilimsel çalışmalar yapılması, bu alanlarda çalışma yapan kurum   ve   kuruluşlarla   işbirliğine   gidilmesi ve hekim  haklarının   geliştirilmesini sağlamak; ayrıca çalışma şartlarını kolaylaştırıcı ve verimli hale getirmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirmek.

 

3.2) Kanunlara bağlı kalarak tüzüğünde belirtilen doğrultuda, hekim haklarının iyileşmesini sağlamak, hekimlerin meslek onuruna yakışır bir yaşam standardında çalışmalarını geliştirmek, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının birbirleri ile yakın ilişkide olmaları için gerekli alt yapı çalışmaları yapmak, sağlık eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak.

 

3.3) Doktorların karşılaştıkları sorunlarla ilgili sosyal hakları ve mevcut durumlarını daha iyi bir seviyeye ulaştırmak için çözümler üretmek, hekimlerin tıbbi etik ve deontoloji kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, bu alanda çalışma yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip ederek kamuoyuna yazılı ve görsel yayın araçları ile ulaştırmak.

 

3.4) Birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek için çeşitli projeler üretmek, imkanlar ölçüsünde sosyal durumları iyi olanlar ile işbirliğine giderek, sosyal ve ekonomik durumu iyi olmayanlara yardımcı olmak, hekimlere yönelik yabancı dil, istatistik, bilgisayar ve internet gibi konularda kurslar düzenlemek, hekimlerin maaş, ücret gibi mali durumlarının sosyal konularına uygun bir duruma gelmesi için çalışmalar yaparak girişimlerde bulunmak.

 

3.5) Doktorlara hitap etmek üzere genel kültür ve bilimsel yayınlara kolayca ulaşmaları için bir kütüphane oluşturulması çalışması yapmak, hekimlerin mevcut durumlarını ve sosyal şartlarını belirtir broşür ve dergileri hazırlayıp tanıtım amaçlı dağıtmak, çeşitli bilimsel araştırmalar yapmak, hekimlerin araştırma sonuçlarının yayınlanmasını sağlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışından davet edilecek bilim adamlarının masraflarının karşılanmasında yardımcı olmak.

 

3.6) Ulusal ve Uluslararası ilgili alanda bilimsel çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve üyelerin bu kişi ve kuruluşlardan yararlanmalarını sağlamak.

 

3.7) Kendi amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerle işbirliği yapmak, aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren diğer derneklerle Federasyon çatısı altında birleşmek veya oluşturulacak bu üst kuruluşlarda yer almak.

 

3.8) Hasta tanı-tedavi ve bakımını sağlamak amacıyla kullanılacak aletlerin kullanımını gerçekleştirecek hekimlerin eğitimini ve diğer sağlık personeli ile teknik personelin eğitimi veya istihdamını sağlamak veya sağlanmasına maddi yardımda bulunmak.

 

3.9) İhtiyaç duyulan her türlü alet, makine, malzeme ve cihazı temin etmek, hekim haklarını, hekimlerin çalışma şartlarını iyileştirmek amacı ile gerekli mekanı temin etmek veya teminine yardımcı olmak, hekimlerin bilgi ve görgülerini artırmak için yapacakları gezilere, katılacakları kurs ve eğitim amaçlı çalışmalarına maddi yardımda bulunmak, üstün gayret gösteren doktorlara teşvik edici ödüller vermek, hekimlerin nöbet sayıları, hekim başına düşen hasta sayısı, ücret, özlük haklan gibi konularda protokoller geliştirmek ve bu protokollerin uygulanmasını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

 

3.10) Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak PLATFORM oluşturarak, oluşturulan platformlarda yer almak.

Çalışma Biçimi

Madde 4- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

4.1) Yeni üyelerin alınmasına ve Onursal üye kazanılmasına çaba harcar,

 

4.2) Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma,inceleme ve etütler yapar,öneri ve dilekleri saptar,

 

4.3) Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar iktisadi işletmeler ve sandık kurar.

 

4.4) Amaca   hizmet   edenler   arasında   sosyal   ve   kültürel   dayanışmayı sağlamak, onların istirahatini temin ve boş zamanlarını değerlendirmek  amacıyla, mülki amirlikten gerekli izinleri alarak 5253 sayılı yasanın 26. maddesi doğrultusunda lokal açar, zeka geliştirici ve sportif amaçlı oyunlar oynanması için ortam hazırlar,

 

4.5) Konutu ile amaç ve hizmet konuları için taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

 

4.6) Meslek ve sanata ilişkin toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasını sağlayacak geziler düzenler,

 

4.7) Yardım Toplama Kanunu ile bu ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir, koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.

 

4.8) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

 

Dernek Amblemi

 

Madde 5 - Derneğin amblemi yönetim kurulunca belirlenir.

Derneğin Kurucuları

 Madde 6-

S.N

ADI VE SOYADI

BABA/ANNE ADI

D.Yeri/D.Tar

Uyruk

MESLEĞİ

CİNSİ

ADRESİ

1

Yunus SÖYLET

Eyüp/Mebrure

İstanbul

T.C.

Doktor

Erkek

Hocaüveys Mh.Balipaşa Cd. Saray Ap. No:10 FATİH

16.11.1956

2

Yadigar Sadiye EREN

Adnan/Güner

Bornova

T.C.

Doktor

Kadın

Paşabahçe Mh. Çubuklu Cd. No:49 BEYKOZ

25.04.1958

3

Aydın ÖZGÜL

Hasan/Dudu

Mesudiye

T.C.

Doktor

Erkek

Bostancı Mh. Dr.Kemal Akgüder Cad. Soykan Ap.No:46/15 KADIKÖY

01.03.1951

4

Savaş Başar KARTAL

Fikret/ Nemciye

Erzurum

T.C.

Doktor

Erkek

Tavaşi Hasanağa Mh. Gündoğumu Cd. Geylani Sit.B.Bl. No:107/9 ÜSKÜDAR

10.06.1967

5

M.Necdet CİNHÜSEYİNOĞLU

Hasan/Seher

Çay

T.C.

Doktor

Erkek

Ulus Mh. Öztopuz Cd. Noterler Sit. No:7-A/3 BEŞİKTAŞ

04.04.1956

6

Haydar SUR

Ahmet/ Rüveyde

Konya

T.C.

Doktor

Erkek

Atakent Mh. Atakent 2.Etap B-701/43 KÜÇÜKÇEKMECE

05.03.1961

7

Ahmet ÖZDEMİR

Abdullah / Nefise

Derebucak

T.C.

Doktor

Erkek

Bulgurku Mh. Libadiye Cd. Akyapı Sit. E Bl. D.8

25.02.1961

8

Mustafa GÜVELİ

İbarhim/Ayşe

Çaykara

T.C.

Doktor

Erkek

OsmaniyeMh.Farabiler Sk.Cevahir-efendi Ap.No:19/11 BAKIRKÖY

22.05.1970

9

Mücahit GÖRGEÇ

A.İhsan/ Feriha

Eskişehir

T.C.

Doktor

Erkek

Erenköy Mh.Fırın Sk. Ozan Ap. No:38/4 KADIKÖY

06.11.1954

10

AhmetYaser MÜSLÜMANOĞLU

Saim/Müberra

İstanbul

T.C.

Doktor

Erkek

Gayrettepe M. Ayazma Deresi Atasoy 1 Ap. No:3/5 BEŞİKTAŞ

06.06.1955

11

Seyfettin Saim ŞENDİL

Ali/Şükran

Tavşanlı

T.C.

Doktor

Erkek

Nişancı Mh. Balcı Yokuşu No:11 D2/3 EYÜP

24.02.1962

12

Naile İnci DAVAS

Kemalettin/  Sabahat

Kadıköy

T.C.

Doktor

Kadın

Vişnezade Mh. Süleyman Saba Cd. No:61/17 BEŞİKTAŞ

10.11.1946

13

Hasan GÖKSEL

Fikret/Emine

Uşak

T.C.

Doktor

Erkek

Batıköy  Mh  Sinanoba  A4-105/11 B.ÇEKMECE

01.01.1961

14

Cihangir TAYFUR

Kazım/Münire

Bayburt

T.C.

Doktor

Erkek

Yeni Mh. Papatya Sk.Eston Kirazlı Evleri No:A-3/52 BAĞCILAR

08.05.1967

15

Hatice KARAHAN

Y.Nafiz/ Ümmü

Karahallı

T.C.

Doktor

Kadın

Kartaltepe Mh. Başarı Sk. Güngör Ap. No:17/7 BAKIRKÖY

10.04.1957

16

Mehmet AKDENİZ

Hüseyin/ Gülnazik

Balıkesir

T.C.

Doktor

Erkek

Yeniköy Mh. Bağlar Cd. Yeniköy Cami Karşısı No:81/2 SARIYER

02.06.1967

  

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

Üyelik Koşulları

Madde 7- Derneğe üye olma koşulları aşağıda gösterilmiştir.

7.1) 15 yaşını doldurmuş, kendi isteği ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınanlar, 18 yaşını doldurmayıp ta evlenmeye ergin olanlar, tüzel kişilikleri yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulundan birine temsil yetkisi verilerek derneğe üye olurlar.

7.2) Derneğin bir üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,

7.3) Yabancılar için Türkiye'de oturmak hakkına sahip olmak,

7.4) Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile yürürlükteki dernekler kanununun ilgili maddelerinde belirtilen koşullarda olanlar derneğe üye olamazlar.


Üyelik Türleri

Madde 8- Derneğin üyelik türleri aşağıya çıkartılmıştır.

8.1)Dernek Üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum  içindeki olumlu görüntüsünü  sürdürmek ilkelerini içerir. Üye zorunlu ödentilere eşit olarak katılır, dernekten çıksa veya çıkarılsa, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Tüzel kişiliklerin üyelik işlemleri de aynı şartları taşımakla birlikte yönetim kurulu tarafından önerilecek temsilci üye yukarda belirtilen üyelik koşullarını taşıması gerekir.

8.2)Fahri Üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına, sevgi ve saygıları bulunanlar arasında en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Fahri üyeler organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler.

 

Üyelik İşlemleri

Madde 9- Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

 

9.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amacı ve hizmet konuları ile Anatüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten "Üyelik Bildirimi" ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.

9.2) Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.

9.3) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30(otuz) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

9.4) Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılmaz.

9.5) Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

Üyelikten Ayrılma

 

Madde 10- Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin  mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinden itibaren diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı ve dileğin yasal süre içinde yönetim kurulunca karara bağlandığı tarihten itibaren biter.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 11- Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

11.1) Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek.

 

11.2) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek ana tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak.

 

11.3)Tüm ödentilerini ödemedikleri için üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemek.

 

11.4) Üyeliğin sona ermesi: Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

 

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri veİtiraz

 

Madde12- Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 (üçte ikisi) çoğunluk oyu ile verir, yazılıolarak üyeye bildirir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gün içinde  Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurulu itiraz edilebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                               

Yönetim Hükümleri

Organlar

Madde 13 -Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

13.1)Genel Kurul

13.2) Yönetim Kurulu

13.3)Denetleme Kurulu

Genel Kurul

Madde 14- Dernek Genel Kurulu 2(iki) yılda bir olağan olarak Ocak ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetimce uygun görülecek bir yerde çalışmalarına başlar.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

 

Madde 15- Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

 

15.1) Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurula toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 

15.2) Genel kurula katılacak üyelere, en az 15(onbeş) gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk  sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi dernek merkezimizin bulunduğu yerde ilan tahtasına üye isim listesi ile birlikte asılır. Ayrıca çeşitli iletişim araçları ile genel kurul üyelerine bildirilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az olamaz.

 

15.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk  aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayıları toplamının 2(iki) katından aşağı olamaz.

 

15.4) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

 

Madde 16- Genel Kurul Toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

 

16.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen "Genel Kurul Üyeleri "Çizelgedeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

 

16.2) Genel Kurul, sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.

16.3) Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (l/10) tarafından (yazılı olarak) görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması zorunludur.

16.4) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

16.5) Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OlağanüstüGenel Kurul

Madde 17- Olağanüstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır.

17.1) Dernek üye sayısının beşte birinin (1/5) konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

17.2) Yönetim kurulunun gerek gördüğü konularda 2/3 (üçte iki) oy çoğunluğu ile alacağı karar,

 

17.3) Denetleme kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı,

 

17.4) Yönetim kurulunun, isteğe rağmen genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, 3(üç) üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirmesi halinde,

 

17.5) Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkeleri göre yapılır.

 

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

 

Madde 18- Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 

18.1) Genel kurul kararlan, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğuyla alınabilir.

 

18.2) Türk yasaları ile Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararlan almak,

18.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

18.4) Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.

18.5) Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak,

 

18.6) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

18.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak,

18.8) Derneğe taşınır veya taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

18.9) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

18.10) Şube veya şubeler açılmasına veya kapatılmasına, federasyon ve oluşumlarına üye olmaya veya bu oluşumlara katılmaya karar verir

 

18.11) Derneğin dağıtılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

18.12) Gerekli diğer konularda karar vermek.

Yönetim Kurulu

Madde 19- Derneğin yetkili yönetim organı olan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

19.1) Yönetim kurulu,  2(iki) yıllık süre için genel kurulca seçilmiş 11(onbir) asıl ve 11(onbir) yedek üyeden oluşur.

19.2) Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından 1(bir) ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri  

Madde 20- Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir

20.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen 6(altı) gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek başkanı. Bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

20.2) Yönetim kurulu en az ayda 1(bir) kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.

20.3) Yönetim kurulunun toplantı yeten sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

20.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve belirlediği günde toplanır ve çalışmalarını yapar.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 21- Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

21.1) Yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak,

21.2) Derneği, dernek başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek, bu yetki yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

21.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak,

21.4)Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

21.5) Dernek başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

21.6) Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak,

21.7) Etik kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

21.8) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma gurupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararlan almak,

21.9) Derneğin işlerini yürütecek çalışanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

21.10) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

 

21.11) Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

21.12) Genel kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

21.13) Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim  almak ve  aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,

21.14) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda şube veya şubeler açılacak yerlerde şube kurucularını tayin eder ve onlara şube açmaları için onay verir.

21.15) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

Denetleme Kurulu

Madde 22- Derneğin denetiminden Denetleme kurulu sorumlu bulunmaktadır. Denetleme kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda göstermiştir.

22.1) Denetleme kurulu, genel kurulda açık oyla 2(iki)yıl için seçilmiş 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üyeden oluşur.

22.2) Denetleme kurulu, seçimi izleyen 6 (altı) gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan
ve bir sözcü seçer.

22.3) Denetleme kurulu yılda bir kez toplanır.  Toplantı ve karar yeter sayısı 2(iki)’dir.

22.4) Denetleme kurulu; derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; yönetim kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

 

Etik Kurul

 

Madde 23- Etik kurul üye tam sayısının yarısından bir fazlası dernek üyesi olmak kaydı ile en az 5(beş) kişiden yönetim kurulu tarafından seçilir. Etik kurul ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı ve karar yeter sayısı olağan çoğunluktur. Etik kurul, başkanı ya da dernek başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği yönetim kuruluna gönderilir.

Etik Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 24- Etik kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

24.1) Hekimlik uygulamalarında etik olmadığı düşünülen davranışların değerlendirilmesi, hatalı bulunan davranış ve uygulamaları gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna  bildirir. 

24.2) Hekimlik onuruna nereden gelirse gelsin her türlü saldırıyı değerlendirir. Hatalı bulduğu kişi ve kurumları gerekçeleri birlikte yönetim kuruluna bildirir.

24.3) Yönetim kurulu ve genel kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

Ortak Hükümler

 

Madde 25- Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste 3(üç) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

Çalışma Grupları ya da Yönetim ve Hizmet Komiteleri

Madde 26- Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az 3(üç) kişiden oluşan çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurabilir. Çalışma grupları ya da geçici komiteler dernek başkanı, sürekli komiteler yönetim kararı ile seçilirler. Çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri, yönetim, denetleme ve etik kurullarının karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüde, araştırma ve incelemeleri yapmak önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

Yürütme Birimi ve Görevliler

Madde 27- Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları Personel Özlük Hakları Yönetmeliği'nde gösterilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Çalışma Dönemi ve Bütçe

Madde 28- Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konularda gösterilir.

Derneğin Gelirleri

Madde 29- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

29.1) Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödenti olup, yönetim kurulunca belirlenir.

29.2) Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti olup 60(Altmış) TL'dir. Bu miktar genel kurul kararı ile değiştirilir.

29.3) Derneğin kuracağı iktisadi işletmeden elde edilen gelirler.

29.4) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival ve gösteri ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

29.5) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar.

29.6) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

29.7) Diğer gelirler,

Dernek, siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi İçişleri Bakanlığının izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz.

Gelir ve Gider İşlemleri

 

Madde 30- Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

 

30.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentinin yarısı Ocak ve diğer yarısı Temmuz ayında alınır.

 

30.2) Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer, alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Yönetim Kurulu kararı ile Yönetmeliğin 42. maddesinde belirtilen esaslara göre bastırılır ve 43. maddede belirtilen esaslara göre takibi yapılır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirtilir ve dernekler birimine tescil ettirilir. Alındı belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

30.3) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir.

30.4) Dernek, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları hususunda, yönetmeliğin 81. maddesi Ek-21 formuna uygun  doldurularak yılın ilk dört ayında bir önceki yılın beyannamesi İl Dernekler Müdürlüğüne verilir.

Defterler

Madde 31- Dernek, 5253 sayılı dernekler kanunun 11. Maddesi ve bu maddeye dayanarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre defter tutar. Dernek tarafından tutulacak defterler noterden veya dernekler birimince onaylanması şarttır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

 

Madde 32- Dernek, genel kurulun yönetim kuruluna vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda borçlanır ve borçlanma bir hesap dönemini kapsar ve gelirin %50’sini geçmez

Derneğin İç Denetimi Şekilleri

Madde 33- Derneğin iç denetimi; Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu denetleme kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetleme kuruluşlarına de denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Ana Tüzük Değişikliği

 

Madde 34-) Dernek ana tüzüğü, genel kurula katılan üyelerin 2/3 (üçte ikisi) oy çoğunluğu ile değiştirilir, Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim üye tam sayısının 2(iki) katından az olamaz, ikinci toplantıda dernek tüzüğü genel kurula katılan üyelerin 2/3 (üçte ikisi) oy çoğunluğunun kararı ile değiştirilir.

Derneğin Fesh Edilmesi ve Mal Varlığının Durumu

 

Madde 35- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Dernek özellikle derneğin feshi için çağırılmış bulunan genel kurul üyelerinin en az 2/3 (üçte ikisi)'nin bulunacağı olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 (üçte iki) oy çoğunluğu kararı ile dağıtabilir. İlk toplantıda 2/3 (üçte iki) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun derneğin dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağıtma kararının hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin dağıtılması, yönetim kurulu tarafından 30(otuz) gün içinde Dernekler İl Müdürlüğüne bildirilir. Dağıtılma, dağıtma kurulu olarak yönetim kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığının devri feshi kararı veren genel kurulca belirlenir.

 

Kendiliğinden Dağılma Şartları:

a) Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,

b) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmaması,

c) Borç ödemede acze düşmüş olması,

d) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,

e) Olağan genel kurul toplantısının 2(iki) defa üst üste yapılmaması, derneğin dağılma gerekçeleridir. Tasfiyesi esnasında mal varlığı aynı amaçlı bir dernek veya vakfa bırakılır

Temsilcilik                       

Madde 36- Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak genel kurulun onayı ve yönetim kurulunun ataması ile oluşturulur, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmaz, Temsilciliğin atama şekli, çalışma şart ve şekilleri, gelir ve gider usul ve şartları yönetim kurulunca çıkartılan yönetmelikte belirlenir.

 

 

Yönetmelikler

 

Madde 37- Dernek ana tüzüğü hükümleri, yönetim kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

37.1)    Lokal Yönetmeliği

37.2)    İktisadi İşletme Yönetmeliği

37.3)    Şubeler Yönetmeliği

37.4)    Temsilcilik Yönetmeliği

 

Yönetim  kurulu  yukarıda   belirtilen  yönetmelikler  dışında   gereken  yönetmelikleri de hazırlamakla görevlidir.

Hüküm Eksikliği

Madde  38-  Bu  ana  tüzüğün  uygulanması  sırasında  ortaya  çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

ŞUBELER

Şubeler

Madde 39- Dernek genel kurul kararı ile gerek gördüğü yerde şube açar. Şube kuruluşu merkez genel kurulu kararı, tasdikli dernek tüzüğü, şube açmak için en az 3(üç) kişiye yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı gerekmektedir. Şube kurucularının şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri oturanlardan oluşturulması gerekmektedir.

Şube açmaya yetkili kılınan kişiler, kurucularının ad ve soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek ya da sanatlarını, konutlarını, uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubelerin açılacağı yerin en büyük mülki amirine bildirirler.

Hukuksal Durum

 

Madde 40- Şubeler, yasalar ve ana tüzük hükümleri gereğince Derneğin bağlı; hak ve varlığı dernek bünyesine dahil, yetkili kılındığı çalışma alanında, Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararları ile özerk çalışmalarda bulunmakla görevli; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri şube tüzüğü ve şube yönetmeliği hükümlerince belirlenmiş, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü şubenin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu dernek iç organıdır.

 

Şubelerin Organları, Görev ve Yetkileri

 

Madde 41- Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

            

41.1) Şube Genel Kurulu; Şubeye kayıtlı etkin üyelerin katılması ile 2(iki) yılda bir olağan olarak genel merkez olağan genel kurul toplantısından 2(iki) ay önce toplanır.

 

41.2) Şube Yönetim Kurulu; Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5(beş) asil ve 5(beş) yedek üyeden oluşur.

 

41.3) Şube Denetleme Kurulu; Şube Genel kurulunca seçilen 3(üç) asil ve 3(üç) yedek üyeden
oluşur.  

                                      

41.4) Şube Genel Kurtlunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 15, 16, 17 ve 18. maddelerindeki hükümler kıyasen uygulanır.

 

41.5)Şube yönetim kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Şubeye ilişkin ve Şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün 19, 20 ve 21. maddelerindeki hükümler kıyas en uygulanır.

 

41.6)Şube denetçilerinin oluşum ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında, şubeye ilişkin ve şube kapsamında kalmak üzere bu Ana Tüzüğün  22. maddesindeki hükümler kıyas en uygulanır.

41.7) Şube üyeleri aynı zamanda dernek üyesi bulunduklarından Dernek Genel Kuruluna katılmak, seçmek ve seçilmek hakkına sahiptirler. Şubeler, Dernek Genel Kurullarında Şube Yönetim Kurulu Üyeleri aracılığı ile temsil edilirler.

 

41.8) Bu ana tüzüğün dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de Şubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez -şube ilişkilerine ilişkin hükümler Dernek Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun onayından geçen "Şubeler Yönetmeliği"nde gösterilir.

Yürürlük

 

Madde 42- Bu ana tüzük değişikliği yasaya uygunluğu onaylanana kadar, hükümleri yönetim kurulunca yürütülür.

Yürütme

 

Madde 43- Bu ana tüzükte hüküm eksiklikleri olması halinde Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerinden yararlanılır.

 
 
doktoryaninda.com Sağlık Bakanlığı İstanbul Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği
ANA SAYFA KURUMSAL SEKTÖR HABERLERİ FAALİYETLER HUKUK-MEVZUAT ÜYELİK FORMU GALERİ BİZE DANIŞIN İLETİŞİM
Haseki Sultan, Küpeşteciler Sk. No:7, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye
Tel: 0505 366 0 443 / Faks: 0505 366 0 443
hekimhaklarider@gmail.com

Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.hekimhaklaridernegi.org