hekim haklari derneği
hekimhaklari facebook
hekimhaklari facebook
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlandı,  Kişisel Verilerin Korunması Kurumu/Kurulu (KVK Kurulu) kuruldu ve çalışmalarına başladı. Kamu ve Özel tüm alanları kapsayan bir kanun olduğundan Kanuna uygun düzenlemelerin yapılmadığı takdirde veri sorumlusu olan kişileri bekleyen idari müeyyideler, para cezası gündeme gelebileceği gibi ayrıca tazminat ve ceza davaları da somut olayın özelliğine göre söz konusu olabilecektir.

1 Ekim 2018 den itibaren veri kayıt girişi uygulamaya alınmıştır (VERBİS). "Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararında: "....Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne,.." şeklinde bir karar alınmıştır.

            Hekimler olarak kanunda (KVKK Md 6/1) özel nitelikli veriler arasında sayılan sağlık verilerinin mesleki mevzuatların tarafımıza verdiği salahiyet ve yükümlülük olarak kayıt altına alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler ile kişisel veriler sağlık hizmeti sunumunda her seviyede sağlık kurumunca işlenmektedir. Muayenehane, tıp merkezi, hastane farkı gözetilmeksizin hasta verilerinin kayıt altına alınması mevzuat tarafından istenilmektedir.  Bu durumda derneğimiz üyesi hekimlerin bahse konu kanun uygulamaları yönünden sorumlulukları bulunmakta olduğu açıktır. Ancak VERBİS, kayıt yükümlüsü olduğumuz da göz önüne alınarak kanuna uyum sürecinin doğru yürütüldüğünden emin olmalıyız. 

Dernek olarak; VERBİS sitemine kayıt sorumluluğundan en azından muayenehanelerin İSTİSNA tutulması için  başvuru yapılmasına, 11.04.2019 tarihli Dernek Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.  Ayrıca üyelerin bilgilendirilmesi için KVK Uyum süreci eğitimleri planlanarak üyelere duyurulacaktır.  

 

NOT:  Konuya ilişkin sorular için Dernek Avukatımız  Av. Nesrin Özkaya’ ya yönlendirilmek üzere dernek mail adresi olan  hekimhaklarider@gmail.com adresine sorularınızı gönderebilirsiniz.

Diğer Haberler
HEKİMLER MAAŞLARI İLE ANILMAK İSTEMİYOR!
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA OP. DR. MUSTAFA ŞENER SEÇİLDİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) MEVZUATINA UYUM BİLGİLENDİRME NOTU
HEKİM HAKLARI PLATFORMU BAŞKANI PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA’ NIN 15 AĞUSTOS 2020 İTO GENEL KURUL KONUŞMASI
MALPRAKTİS YASASI AYAKÜSTÜ ÇIKARILAMAZ
ODALARA NİSBİ TEMSİL SİSTEMİ GETİRİLMELİ
Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA'nın Uyarıları
GÜNCEL COVID-19 TEMASI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(05.04.2020)
HABERTÜRK: HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA ''DOKTORLARA HER 5-7 GÜNDE BİR TEST İSTİYORUZ''
ŞİKAYET VE ŞİDDET KORKUSU GENÇ DOKTORLARI HASTAYLA FAZLA YÜZ YÜZE GELMEYECEKLERİ BRANŞLARA YÖNELTİYOR
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ' NDEN ÇAĞRI: DOKTORLARA SAHİP ÇIKIN
SAĞLIKTA ŞİDDET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SAĞLIKTA ŞİDDET NEDENİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI
TIBBİ MALPRAKTİS & SİGORTA & DAVA YÖNETİMİ (SİGORTA HEKİMİ KORUYOR MU?)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan TÜKEK'i Ziyaret
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU
HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI HEKİMLERE TAM KORUMA SAĞLIYOR MU ?
YENİ SAĞLIK BAKANIMIZA ZİYARET
 
 
doktoryaninda.com Sağlık Bakanlığı İstanbul Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği
ANA SAYFA KURUMSAL SEKTÖR HABERLERİ FAALİYETLER HUKUK-MEVZUAT ÜYELİK FORMU GALERİ BİZE DANIŞIN İLETİŞİM
Haseki Sultan, Küpeşteciler Sk. No:7, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye
Tel: 0505 366 0 443 / Faks: 0505 366 0 443
hekimhaklarider@gmail.com

Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.hekimhaklaridernegi.org