hekim haklari derneği
hekimhaklari facebook
hekimhaklari facebook
SAĞLIKTA ŞİDDET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SAĞLIKTA ŞİDDET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


SAĞLIKTA ŞİDDET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Hekim Hakları Derneğinin (HHD)’ nin Türkiye Sağlık STK’ ları Platformunun(TÜSEP) çatısı altında organize ettiği ve Çalıştay Başkanlığını yürüttüğüm “SAĞLIKTA ŞİDDETİN NEDENİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” çalıştayı yapıldı.  Çalıştay TÜSEP’ in tanıtım filmi ile başladı. Çalıştayın organizasyonunu TÜSEP’ in  kurucu unsurlarından olan HHD üstlenmiştir. TÜSEP genel sekreter yardımcısının hoş geldin konuşmasından sonra Çalıştay Başkanı olarak söz alıp “Türü ne olursa olsun şiddet, çalışma yaşamı ve motivasyonunu bozan, verimi azaltan,   güveni zedeleyen, işlevselliği düşüren bir olgudur. Şiddeti önleyici politikalar ile çok daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunulacağı, hasta ve çalışan memnuniyetinin artacağı unutulmamalıdır. Hekim Hakları Derneği bu alanda yapılan her ihlal de hekimlerin yanında olmuştur. Bu sorunun çözümünde tüm sağlık bileşenleri ile bir araya gelmeyi, siyasi ve kurumsal bağlantılarından bağımsız, şiddet sorununa odaklanmayı ve çözüm üretebilmek için her türlü eylem ve çalışmaya destek vermeyi kendine ilke edinmiştir. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için tüm boyutları ile değerlendirme yapacağımız bir toplantı olmasını diliyorum. Şiddetin nedenlerini 360 derece değerlendirmeyi amaçladık ve tüm bileşenleri çalıştaya davet ettik. Davet ettiğimiz tüm kurum ve kişiler katılmayı kabul etti. Bu alanda önemli bir bileşende İstanbul Tabip Odası idi. Onları da davet ettik ve çalıştay kısmı olmasa da sunum ve konuşmalar kısmına katıldılar. Bu tarz organizasyonlarda davet edilenlerde genelde %20 fire olur ve katılım olmazdı. Bizde davet edilenlerin yaklaşık % 95 ‘i katılım sağladı.  Tüm katılımcılara buradan şükranlarımı bir borç bilirim” konuşmamı yaptım.

Farklı meslek gruplarından birbirinden değerli hocaların ve STK temsilcilerinin katıldığı çalıştayda 10 konu başlığı vardı. Her konu için bir çalışma grubu oluşturulmuştu. Bunlar; sağlıkta şiddetin tanımı ve dünyada sağlıkta şiddet, medyanın rolü, sağlıkta şiddete hasta ve hasta yakınlarının davranışlarının etkisi, sağlıkçıların davranışları, toplumun rolü, sağlık hizmetinde görülen şiddette yönetimin ve yöneticinin rolü, mevzuatın sağlıkta şiddete etkisi ve çözüm önerileri,  şiddet oluşumunda eğitimin etkisi, şiddetin nedenleri ve şiddeti önlemede dini ahlaki değerlerin rolü,  sağlıkta şiddetin nedenlerine meslek odaları, sendikalar ve uzmanlık derneklerinin bakışı olarak belirlenmişti. Bu gruplar belirlenen alt başlıklar üzerinde çalıştılar. Sabah ki oturumda nedenlere yönelik, öğleden sonra ise çözüm önerileri ağırlıklı çalışıldı. Çalışma gruplarında çok canlı, dinamik tartışmalar sergilendi ve her konu tüm boyutları ile katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Sunum aşamasına gelindiğinde grupların objektif,  bilimsel ve kanıta dayalı çalıştıkları görüldü. Sunumları interaktif bir hale getirdik ve diğer gruplarında katkılarının rapora geçirilmesi için başarılı bir yönetim sergiledik. 

Grup sunumlarının sonunda Medyanın sağlıkta şiddet üzerine etkisini sinema boyutu ile değerlendiren Mesut UÇAKAN çok güzel bir konuşma yaptı. Sinemada ve filmlerdeki gizli ya da aşikâr olarak şiddetin normalleştirilmesinin en önemli sorun olduğunu vurguladı. İstanbul Tabip Odası adına konuşan Osman ÖZTÜRK ise sağlıkta dönüşüm uygulamaları ve siyasetin doktoru itibarsızlaştırması ile şiddetin arttığını, çalıştay gruplarından iki grup hariç diğer grupların görüşlerine katıldıklarını ifade etti.

Kurucu başkanımız Prof. Dr. Yunus SÖYLET’ in çalıştaya katılması ise bizim için ayrı bir mutluluktu. Samimi bir ortamda oldukça verimli geçen çalıştayın ön raporları Çarşamba gününe kadar  grup başkanları tarafından hazırlanacak. Son raporların hazırlanmasından sonra bir toplantı ile çalıştay çıktıları basın ile paylaşılacaktır.

Tüm katılımcılara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

 

 

 

Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA

Hekim Hakları Derneği Başkanı
FOTOĞRAFLAR
MESLEK ÖRGÜTÜ VE DERNEKLER GURUBU
MESLEK ÖRGÜTÜ VE DERNEKLER GURUBU
MESLEK ÖRGÜTÜ VE DERNEKLER GRUBU.
MESLEK ÖRGÜTÜ VE DERNEKLER GRUBU.
HUKUK GRUBU
HUKUK GRUBU
SAĞLIKÇILARIN DAVRANIŞLARI GRUBU
SAĞLIKÇILARIN DAVRANIŞLARI GRUBU
ŞİDDETİN TANIMI GRUBU
ŞİDDETİN TANIMI GRUBU
YÖNETİM GRUBU
YÖNETİM GRUBU
YÖNETİM GRUBU.
YÖNETİM GRUBU.
TOPLANTI SALONUNDAN GÖRÜNTÜLER.
TOPLANTI SALONUNDAN GÖRÜNTÜLER.
TOPLANTI SALONUNDAN GÖRÜNTÜLER..
TOPLANTI SALONUNDAN GÖRÜNTÜLER..
TOPLANTI SALONUNDAN GÖRÜNTÜLER...
TOPLANTI SALONUNDAN GÖRÜNTÜLER...
KURUCU BAŞKANIMIZ PROF.DR.YUNUS SÖYLET
KURUCU BAŞKANIMIZ PROF.DR.YUNUS SÖYLET
GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ RADYO/TV VE SİNEMA BÖLÜM BAŞKANI PROF.DR.SACİDE VURAL
GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ RADYO/TV VE SİNEMA BÖLÜM BAŞKANI PROF.DR.SACİDE VURAL
YÖNETMEN, SENARİST VE YAPIMCI MESUT UÇAKAN
YÖNETMEN, SENARİST VE YAPIMCI MESUT UÇAKAN
 
 
Diğer Haberler
HEKİMLER MAAŞLARI İLE ANILMAK İSTEMİYOR!
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA OP. DR. MUSTAFA ŞENER SEÇİLDİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) MEVZUATINA UYUM BİLGİLENDİRME NOTU
HEKİM HAKLARI PLATFORMU BAŞKANI PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA’ NIN 15 AĞUSTOS 2020 İTO GENEL KURUL KONUŞMASI
MALPRAKTİS YASASI AYAKÜSTÜ ÇIKARILAMAZ
ODALARA NİSBİ TEMSİL SİSTEMİ GETİRİLMELİ
Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA'nın Uyarıları
GÜNCEL COVID-19 TEMASI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(05.04.2020)
HABERTÜRK: HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA ''DOKTORLARA HER 5-7 GÜNDE BİR TEST İSTİYORUZ''
ŞİKAYET VE ŞİDDET KORKUSU GENÇ DOKTORLARI HASTAYLA FAZLA YÜZ YÜZE GELMEYECEKLERİ BRANŞLARA YÖNELTİYOR
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ' NDEN ÇAĞRI: DOKTORLARA SAHİP ÇIKIN
SAĞLIKTA ŞİDDET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SAĞLIKTA ŞİDDET NEDENİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI
TIBBİ MALPRAKTİS & SİGORTA & DAVA YÖNETİMİ (SİGORTA HEKİMİ KORUYOR MU?)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan TÜKEK'i Ziyaret
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU
HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI HEKİMLERE TAM KORUMA SAĞLIYOR MU ?
YENİ SAĞLIK BAKANIMIZA ZİYARET
 
 
doktoryaninda.com Sağlık Bakanlığı İstanbul Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği
ANA SAYFA KURUMSAL SEKTÖR HABERLERİ FAALİYETLER HUKUK-MEVZUAT ÜYELİK FORMU GALERİ BİZE DANIŞIN İLETİŞİM
Haseki Sultan, Küpeşteciler Sk. No:7, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye
Tel: 0505 366 0 443 / Faks: 0505 366 0 443
hekimhaklarider@gmail.com

Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.hekimhaklaridernegi.org