hekim haklari derneği
hekimhaklari facebook
hekimhaklari facebook
ODALARA NİSBİ TEMSİL SİSTEMİ GETİRİLMELİ
ODALARA NİSBİ TEMSİL SİSTEMİ GETİRİLMELİ
Hekim Hakları Derneği olarak odaların seçim sistemlerinin yasa maddesinde yapılacak değişik ile nisbi temsil sistemine geçilerek, gruplara nisbi oranda tüm heyet ve divanlarda temsil etme hakkı verilmesi gerektiğine inanıyoruz.Kamuoyuna

 

 

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6023 sayılı kanunla kurulmuş bir meslek örgütüdür. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.  Görevi, tıp eğitimi ve öğrencilerle yakın ilişki, kariyer ve mesleki gelişim için çalışmak, sürekli tıp eğitimine katkı sağlamak, hekim haklarının (ücret, hizmet koşulları vd. haklar) geliştirilmesi, etik ve deontolojik kuralların oluşturulması ve denetlenmesi, sağlık politikaları konusunda görüş oluşturma, paydaşlarla ekip çalışması, uluslararası alanda ülkemizin temsili,  halkın sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak, meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, tıp eğitiminin her alanında söz söylemek, hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek, mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumaktır. Ayrıca Türk Tabipleri Birliğinin meslek disiplinini sağlamak, hasta yakınmalarını araştırmak, hekimlerin özel çalışma ücretlerini belirlemek gibi konularda çalışmalar yapmak gibi sorumlulukları vardır.

Oysa bugün özellikle birçok meslek odası ve TTB asli görevlerini tamamen unutarak, üyelerinin çoğunluğunun benimsemediği siyasi ve ideolojik marjinal grupların adeta sözcüsü pozisyonuna gelmişlerdir. Genelde meslek örgütlerinin ve özelde TTB nin marjinal ve bölücü ideolojik tasallutlardan kurtulabilmeleri ve kuruluş amaçlarına uygun bir yapıya dönüşebilmesinin önündeki en büyük engel, ilgili kanunlarından kaynaklanan seçim sistemidir.

Mevcut TTB yasasında seçimlere yalnız bir üye listesiyle giriliyor olup bu listeden en yüksek oy alan üyeler seçilmektedirler.   Bilindiği üzere her ne kadar kanunda üye listesi denilmişse de uygulamada seçimlere gruplar şeklinde girilmektedir. Bu durumda da en yüksek oy alan grup tabip odasının başta yönetimi olmak üzere tüm birimlerini ele geçirmektedir. Bu da diğer yüksek oy alan grupların yönetim dışında kalmasına neden olarak büyük bir haksızlığa sebep olmaktadır. Ayrıca yönetimde temsil edilmeyen diğer gruplar bu nedenle odaya olan saygısını yitirmekte ve seçimlere katılımların çok düşük düzeylerde olmasına yol açmaktadır. Bu durumda odaların işlevsiz hale gelmesine ve kötü yönetilmesine yol açmaktadır.

Bunun içinde Hekim Hakları Derneği olarak odaların seçim sistemlerinin yasa maddesinde yapılacak değişik ile nisbi temsil sistemine geçilerek, bir baraj konularak baraj üstünde kalan gruplara nisbi oranda tüm heyet ve divanlarda temsil etme hakkı verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu çerçevede basında yer alan bazı haberlerde Mühendislik Odası, Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliğinin seçim sistemlerinin nisbi temsil sistemine geçilmesi amacıyla yasal değişiklik için bir yasa tasarısı hazırlandığı ancak son anda Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek Türk Tabipler Birliği’nin taslaktan çıkarıldığı bilgisi yer almıştır.

Bu bilgi doğru ise büyük hata olacaktır. Böylesi bir değişiklik en başta tüm hekimlerimiz için büyük kazanımlara kapı aralayacakken TTB’nin değişiklik dışında tutulması hekimlerimizin büyük çoğunluğu için hayal kırıklığı olacaktır.

Daha etkin, daha yapıcı, daha güçlü ve bir daha milli TTB için seçim sistemlerinde yapılacak yasal değişikliklerin 6023 sayılı TTB kanununu da kapsamasının şart olduğuna inanıyoruz.

 

Saygılarımızla...                   

 

Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA

Hekim Hakları Derneği Başkanı


Diğer Haberler
HEKİMLER MAAŞLARI İLE ANILMAK İSTEMİYOR!
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANLIĞINA OP. DR. MUSTAFA ŞENER SEÇİLDİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) MEVZUATINA UYUM BİLGİLENDİRME NOTU
HEKİM HAKLARI PLATFORMU BAŞKANI PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA’ NIN 15 AĞUSTOS 2020 İTO GENEL KURUL KONUŞMASI
MALPRAKTİS YASASI AYAKÜSTÜ ÇIKARILAMAZ
ODALARA NİSBİ TEMSİL SİSTEMİ GETİRİLMELİ
Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adem AKÇAKAYA'nın Uyarıları
GÜNCEL COVID-19 TEMASI OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ(05.04.2020)
HABERTÜRK: HEKİM HAKLARI DERNEĞİ BAŞKANI PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA ''DOKTORLARA HER 5-7 GÜNDE BİR TEST İSTİYORUZ''
ŞİKAYET VE ŞİDDET KORKUSU GENÇ DOKTORLARI HASTAYLA FAZLA YÜZ YÜZE GELMEYECEKLERİ BRANŞLARA YÖNELTİYOR
HEKİM HAKLARI DERNEĞİ' NDEN ÇAĞRI: DOKTORLARA SAHİP ÇIKIN
SAĞLIKTA ŞİDDET ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
SAĞLIKTA ŞİDDET NEDENİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI
TIBBİ MALPRAKTİS & SİGORTA & DAVA YÖNETİMİ (SİGORTA HEKİMİ KORUYOR MU?)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan TÜKEK'i Ziyaret
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU
HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI HEKİMLERE TAM KORUMA SAĞLIYOR MU ?
YENİ SAĞLIK BAKANIMIZA ZİYARET
 
 
doktoryaninda.com Sağlık Bakanlığı İstanbul Tabip Odası Türk Tabipleri Birliği
ANA SAYFA KURUMSAL SEKTÖR HABERLERİ FAALİYETLER HUKUK-MEVZUAT ÜYELİK FORMU GALERİ BİZE DANIŞIN İLETİŞİM
Haseki Sultan, Küpeşteciler Sk. No:7, 34096 Fatih/İstanbul, Türkiye
Tel: 0505 366 0 443 / Faks: 0505 366 0 443
hekimhaklarider@gmail.com

Copyright © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.

www.hekimhaklaridernegi.org